Bankkonto

Som kund i en bank förfogar du över ett bankkonto. Vid internationella överföringar så identifieras ditt bankkonto med hjälp av ett så kallat IBAN-nummer. IBAN står för International Bank Account Number och används vid transaktioner i Europa. Vanligt är att man får sin lön insatt på sitt bankkonto. Många väljer att ha mer än ett bankkonto. På så vis kan man använda ett konto där man lägger undan pengar till räkningar och andra utgifter och använda ett bankkonto för dagliga kostnader.

Gratis Kreditkort, 0kr i årsavgift, Ansök om Visa Kreditkort här !

Genom att ha ganska lite pengar på det bankkonto som man kommer åt via uttagsautomater så minskar också risken för att man ska göra en massa onödiga impulsköp. Om du ser någon post i ditt utdrag från bankkonto, som du inte känner igen, så ska du höra av dig till din bank. Kom ihåg att du ska vara försiktig när du tar ut pengar från ditt bankkonto. Täck över uttagsautomatens siffror med handen. Förvara inte PIN-kod och kort på samma ställe. Det bästa är om du kan lära dig PIN-koden utantill.

Innan du placerar dina pengar i ett bankkonto så ska du alltid jämföra de olika aktörerna på marknaden. Undersök eventuell bindningstid, ränta, uttag och sparkrav. Att låta sina pengar vara på ett sparkonto är en säker placering, men inte särskilt ekonomiskt gynnsamt. Många börjar att aktivt förfoga över sitt bankkonto i samband med att de blir myndiga. Ett antal banker kan också erbjuda särskilda villkor för studenter.

Om du vill öppna ett svenskt bankkonto så måste du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. Dessa uppgifter får du från skattemyndigheten. Förutom detta krävs det även att du kan uppvisa giltig legitimation, såsom ID-kort, körkort eller EU-pass. Det kan också förekomma att banken i Sverige kräver att den person som kommer från ett annat land måste få sin identitet intygad av banken i hemlandet.

Idag har man rätt att öppna ett bankkonto i samtliga EU-länder. Men om du inte bor eller är skatteregistrerad i det aktuella EU-landet så måste du kunna visa att du bor i en annan medlemsstat. Är ditt bankkonto noterat i en gemenskapsvaluta så innebär detta du får ett minimiskydd. Om banken går i konkurs så garanteras du en täckning för insättningar upp till 20 000 Euro.

Innan du öppnar ett bankkonto hos en bank ska du kontrollera ifall banken är registrerad hos Finansinspektionen (FI). Denna svenska myndighet, som lyder under Finansdepartementet, arbetar med att utfärda tillstånd till företag som vill tillhandahålla finansiella tjänster. Vidare arbetar FI med att utforma regler och ge råd beträffande finansiell verksamhet. Förutom detta kontrollerar FI så att regler följs samt gör riskanalyser.

Om du får ett mejl eller ett telefonsamtal från någon som utger sig ringa från din bank, och som vill att du ska lämna ut ditt kontonummer, så ska du fatta misstanke direkt. Lämna aldrig ut känsliga uppgifter om ditt bankkonto över telefon eller via mejl. En bank kommunicerar inte med sina kunder på detta vis. Har du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök så ska du alltid höra av dig direkt till din bank. På så vis kan du hjälpa andra kunder i banken att inte bli lurade.