Bankomatkort

Den första bankomaten installerades i England 27 juni, 1967 och samma år kom den första uttagsautomaten till Sverige. Automaterna placerades till en början i anslutning till den aktuella banken. Men under årens lopp, och i takt med att automaterna blivit allt mindre till omfånget, så finns nu uttagsautomater utplacerade på köpcentrum och utanför butikskedjor.

Gratis Kreditkort, 0kr i årsavgift, Ansök om Visa Kreditkort här !

Ett bankomatkort är kopplat till ett konto i din bank. Detta konto kan du nå med ditt bankomatkort när du stoppar i det i en uttagsautomat. För att kunna ta ut kontanter med ditt bankomatkort så måste du först uppge en fyrsiffrig PIN-kod. Sedan sker en maskinell kontroll som undersöker så att bankomatkort och kod stämmer överens. Därefter anger du hur mycket kontanter som du vill plocka ut från ditt bankkonto. När du gjort detta så kommer uttaget att registreras på ditt konto.

Kom ihåg att du aldrig ska förvara ditt bankomatkort och din PIN-kod på samma ställe. Det är naturligtvis bäst om du försöker att lära in den fyrsiffriga koden utantill. Kanske blir det lättare om du associerar den till någon födelsedag eller ett viktigt årtal. Du ska aldrig lämna ut din bankomatkortskod till någon annan. Vidare ska du alltid täcka handen över tangentbordet när du knappar in din kod.

Vidare ska du vara medveten om att det kan finnas vissa begränsningar i hur mycket som man får ta ut under en och samma dag. Summan kan variera mellan ungefär 2 000 till 10 000 kronor. Det kan också finnas en begränsning i hur mycket man får ta ut under en sjudagarsperiod. Gränsen kan ligga mellan ungefär 5 000 till 15 00 kronor.

Storleken på uttaget varierar mellan olika banker och mellan olika kundkategorier. När du tagit ut pengar med ditt bankomatkort så får du i regel en minneslapp där uttagets storlek finns noterat men även hur mycket pengar som återfinns på kontot. Vidare kan du även välja att få ett saldoutdrag utan att för den skull behöva göra ett uttag.

Som innehavare av ett bankomatkort kan det vara en god idé att ha minst två olika konto. På så vis slipper du att ha alla pengar samlade på det konto som är kopplat till bankomatkortet. Detta medför också att risken för att du ska göra onödiga impulsköp minskar. Med två olika konton kan du lägga upp en budget för de vardagliga utgifterna under en månad till konto och sedan lägga undan pengar till fasta utgifter på ett annat konto.

Du ska också vara medveten om att det kan finnas falska uttagsautomater på marknaden. Metoden går ut på att man monterar en extra kortläsare och en övervakningskamera. Vidare kan de kriminella använda sig av ett extra tangentbord som känner av den kod som slås in. Då ett bankomatkort lästs av så programmera ett falsk kort med en ny magnetremsa. För att försvåra spårningen så görs uttagen med de falska koren ofta utomlands.

Om du misstänker att en automat är falsk, eller att du inte känner igen uttag som gjorts med ditt bankomatkort, så ska du genast ta kontakt med din bank. På så vis kan du även hjälpa andra som riskerar att hamna i samma situation. I dagsläget forskar man kring hur säkerheten kring uttagsautomater kan bli bättre. Några av de idéer som man bollar med är ögonscanning och röstigenkänning.