Kontokort

Ett kontokort är ett betalningsmedel som under de senaste åren i mångt och mycket har ersätt kontantbetalning. Kontokortet ger dig en frihet och flexibilitet och du slipper att ha med dig en massa kontanter. Idag accepteras kontokort som betalningsform i de flesta butiker och på restauranger. Du kan även använda samma kontokort om du reser på semester utomlands. Vissa typer av kontokort kan ha en kredit kopplad till sig.

Gratis Kreditkort, 0kr i årsavgift, Ansök om Visa Kreditkort här !

Detta innebär att du kan handla en viss vara varpå du får en faktura hemskickad till dig. Ditt namn ska finnas präglat på ditt kontokort. Vidare ska det finnas ett kortnummer på kontokortet. Kraven på hur kontokort ska vara utformade är strikta. Det är av yttersta vikt att du tar reda på avgifter och ränta innan du skaffar ett visst kontokort. Vidare ska du också ta del av de generella regler som gäller för kontokortet.

Man skiljer mellan olika kontokort, såsom debetkort, betalkort och kreditkort. Skillnaden mellan dessa typer av kort ligger i hur betalningen ska ske. Ett debetkort fungerar så att ditt köp debiteras från ditt konto den dag som köper äger rum. Detta innebär att du måste ha pengar på ditt konto när du handlar med ditt debetkort. Skulle du sakna pengar på kontot så kan du få betala överdragningsavgifter. Det är vanligt att debetkort används inom bensinbranschen och detaljhandeln.

Ett betalkort ger dig möjlighet med att skjuta upp betalningen. Med ett betalkort kan du ofta vänta med att betala omkring en månad efter köpet. I vissa fall kan ett betalkort omvandlas till ett kreditkort. Detta sker ifall innehavaren av kortet inte uppfyllt betalningsvillkoren eller om man valt att betala ett lägre belopp och därmed skjutit upp betalningen. Som innehavare av ett kreditkort betalar du i regel ränta från den aktuella dagen då du köpt en viss vara eller tjänst. Det finns också olika mellanformer av kontokort där du både har ett konto och ett medgivet kreditutrymme. Då du köper en vara en tjänst så tas pengarna först från kontot och när det är tömt från krediten.

När du handlar något på ditt korts reserveras ofta beloppet i samband med att en täckningskontroll utförs. Denna reservering ska tas bort automatiskt efter att köpet slutligen blivit bokfört. Ibland kan det bli så att detta inte fungerar som det ska. Dit konto kan då, för några dagar, vara belastat med dubbla köp. För att få bort reserveringen så kontaktar du din bank. Beträffande uttag i automat så kan det finnas begränsningar för hur stora summor man får plocka ut under en viss tid. Storleken på summan skiljer sig mellan olika banker och ändras kontinuerligt.

I samband med att du skaffar dig ett kontokort ska du också informera dig om hur man vid en förlust spärrar kortet. Vidare finns det avtal som reglerar de situationer när kortinnehavaren är betalningsskyldig om kortet har nyttjats av någon obehörig. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol tar upp frågor som rör obehörigt nyttjande och betalningsansvar när det gäller kontokort. Kom ihåg att du alltid ska förvara kontokort och kod på samma ställe. Försök istället att memorera din kod. Kanske kan du hänga upp sifferkombinationen på något födelsetal eller årtal.