Kreditkort till student

Som innehavare av ett kreditkort lånar du pengar av dig själv när du handlar en vara eller tjänst. De finns ett stort antal utgivare av kreditkort. Det finns en skillnad mellan betalkort och kreditkort. Om du har ett betalkort så är du tvungen att betala hela din faktura innan förfallodatumet. Gör du inte det så spärras ditt kort. När du förfogar över ett kreditkort kan du skjuta upp eller göra delbetalningar utan att ditt kort spärras.

Gratis Kreditkort, 0kr i årsavgift, Ansök om Visa Kreditkort här !

Att som student få en kreditkort är inte alltid det lättaste. För att kunna skaffa sig ett kreditkort krävs ofta att man har en årsinkomst som överstiger studiemedlet. Något som kan försämra dina chanser att få ett kreditkort är ifall du har några allvarliga betalningsanmärkningar. Det finns dock aktörer som kan erbjuda kreditkort även till dig som är student. Innan du som student skaffar dig ett kreditkort är det mycket viktigt att du funderar över din ekonomiska situation. Om du är en person som köper mycket saker på impuls är det av yttersta vikt att du hela tiden räknar på om du har råd med dina inköp.

Räkna då inte bara med den aktuella varans pris utan även den effektiva räntan som läggs på utöver detta. Fördelarna med att som du student skaffa sig ett kreditkort är bland annat att de betalningar som du gör över Internet blir betydligt säkrare. Anledningen till detta är att du inte lämnar ut ditt bankkonto där det finns pengar. Vidare är kreditkort bra då de i regel innefattar en del försäkringar, exempelvis om du ska ut och resa.

Swedbanks Betal- & Kreditkort MasterCard går att få som student. För att du ska kunna ta del av erbjudandet måste du vara minst 18 år fyllda och studera på eftergymnasial nivå. Du måste också ha ett konto med CSN-insättning hos Swedbank. Om du som student skaffar Swedbanks Betal- & Kreditkort MasterCard så betalar du ingen årsavgift.

Vidare kan du sprida ut din betalning över lång tid. Kom dock ihåg att minst 1/20 av din skuld måste återbetalas månatligen. När du tecknar dig för Swedbanks Betal- & Kreditkort MasterCard så ger detta även flertalet andra förmåner, däribland avbeställningsskydd vid resa samt rabatt på köp av bensin.